LỄ LÀNG TẠI BAN MÊ THUÔT 24-02-2019 minhhien

Ngày 19-20  tháng Giêng đồng hương làng Kế Môn tại TP Ba Mê Thuột.n

Lễ Túc yết và cúng cô hồn vào ngày 19 tháng Giêng

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác