LỄ LÀNG Ở NHA TRANG 16-02-2016 minhhien

Ngày 9 tháng Giêng Bính Thân (16/2/2016) Hội đồng hương làng Kế Môn Nha Trang tổ chức lễ túc yết và cúng cô hồn tại nhà ông Hồ Tá Tùng ở 306/21 đường 23 tháng 10 Nha Trang.

Một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày lễ.

Lễ Túc yết

IMG_4422

IMG_4434

IMG_4439

IMG_4463

IMG_4450

IMG_4445

IMG_4422

IMG_4423

IMG_4457

IMG_4474

IMG_4464

IMG_4477

IMG_4490

IMG_4494

Lễ cúng cô hồn

IMG_4509

IMG_4514

IMG_4517

IMG_4519

IMG_4529

Mọi người cùng chung hưởng tô cháo truyền thống

IMG_4532

IMG_4534

IMG_4535

IMG_4536

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác