LỄ CHÁNH TẾ Ở NHA TRANG 17-02-2016 minhhien

Sáng ngày 10 tháng Giêng Bính Thân (17/2/2016) đồng hương Kế Môn tại Nha Trang đã tề tựu tại tư gia anh Hồ TYas Tùng để tổ chức lễ chánh tế, cầu an minh niên.

Một số hình ảnh ghi nhận trong lễ chánh tế.

IMG_4540

IMG_4554

IMG_4640

IMG_4583

IMG_4586

IMG_4641

IMG_4547

IMG_4550

IMG_4551

IMG_4570

IMG_4593

IMG_4596

IMG_4600

IMG_4617

IMG_4620

IMG_4629

IMG_4636

Lễ chánh tế hoàn tất, mọi người cùng nhau chung vui, đầm ấm

IMG_4650

IMG_4651

IMG_4653

IMG_4656

IMG_4659

IMG_4661

Các o, các thím phải cật lực để mâm cúng hoàn thành

IMG_4563

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác