KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG KẾ MÔN TẠI BUÔN HỒ 03-05-2019 minhhien

Sau 2 tháng trùng tu, ngày 28-29 tháng 3 Kỷ Hợi (nhằm ngày 2-3/5/2019), đồng hương làng Kế Môn tại Buôn Hồ, Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành.Đình làng và kỷ niệm 30 năm thành lập hội.

Ngày 2/5/2019-Lễ Túc yết và cúng cô hồn

Lộn gươm-một di sản văn hóa của làng Kế Môn

Dực cô hồn

Tô cháo truyền thống của làng

Ngày 3/5/2018 lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hội đồng hương và khánh thành đình làng Kế Môn tại Buôn Hồ

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác