HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI TP HỒ CHÍ MINH BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI 02-04-2011 minhhien

Sau một thời gian dài hoạt động chưa đều tay, vừa qua, Hội đồng hương làng Kế Môn tại TP Hồ Chí Minh đã bầu lại Ban Điều Hành mới. Tuy túc số tham dự bầu Ban điều hành chưa được như ý muốn nhưng cũng đã xây dựng được một Ban điều hành mới với hy vọng sẽ có những hoạt động khởi sắc hơn. Hiện nay, Ban điều hành mới đang soạn thảo điều lệ, nội quy sinh hoạt của Hội.

Dưới đây là danh sách Ban điều hành mới (sẽ bổ sung thêm các thành viên):

Trưởng Ban Điều hành        :           Đặng Hữu Tường

Phó Ban điều hành               :           Nguyễn Thanh Mạo

Thư ký                                        :           Hoàng Tiếu

Phó Thư ký                               :           Lê Thi

Thủ quỹ                                      :          Hồ Huệ

Trưởng ban Nghi lễ                :          Nguyễn Quýnh

Phó ban Nghi lễ                       :          Đặng Minh Hiền

Thành viên ban Nghi Lễ

:         Nguyễn Phu

:          Bùi Văn Ngọc

:          Nguyễn Tiến

:          Phan Văn Lợi

Trưởng ban Liên lạc                   :          Võ Bình

Phó ban Liên lạc                          :          Nguyễn Vinh

– Liên lạc quận 8                             :          Nguyễn Vinh     01295502567

– Quận 1                                              :          Hồ Huệ              0903966060

– Bình Thạnh                                     :          Hoàng Tiếu       0924772882

– Gò Vấp                                              :          Bùi Văn Ngọc    0923895827

– Quận 3                                               :          Hoàng Ninh       0903965778

– Tân Bình                                            :          Hoàng Bính       01264213?77

– Phú Nhuận                                        :          Trần Duy Tư      0903724334

Trưởng ban Văn hóa&Xã hội       :          Trần Duy Tư

Phó ban                                               :           Hoàng Ngọc Anh

Thành viên                                        :           Trần Hữu Sấn

:            Hoàng Ninh

:            Võ Bình

:            Đặng Minh Hiền

:              Bùi Thí

:              Hồ Huệ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác