GIỖ TỔ KIM HOÀN TẠI HOUSTON 17-04-2018 minhhien

Website langkemon.com.vn nhận được nhiều hình ảnh trong ngày giỗ Tổ Kim Hoàn vào ngày 27/2 năm Mậu Tuất (12/4/2018)  tại Houston do anh Hoàng Lý gửi về, cảm ơn anh và xin trích một số ảnh để đăng.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác