ĐỒNG HƯƠNG CS 82 KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG 19-08-2016 minhhien

Trong chương trình lễ khánh thành Đình làng Kế Môn tại CS 82- Ea H’Leo, hôm nay, ngày 17/7/Bính Thân (19/8/2016) Đồng hương cúng Túc yết và cúng Cô hồn.

 

IMG_3841

 

LỄ TÚC YẾTIMG_3842

IMG_3845

IMG_3847

IMG_3848

IMG_3854

IMG_3856

IMG_3858

IMG_3860

IMG_3865

IMG_3870

IMG_3871

IMG_3872

IMG_3874

IMG_3878

IMG_3879

IMG_3880

IMG_3887

IMG_3888

IMG_3890

IMG_3893

IMG_3895

CÚNG CÔ HỒN

IMG_3900

IMG_3916

IMG_3919

IMG_3921

IMG_3924

IMG_3929

IMG_3931

IMG_3933

IMG_3937

IMG_3943

IMG_3945

IMG_3949

IMG_3950

IMG_3953

IMG_3957

IMG_3959

IMG_3960

IMG_3965

IMG_3967

IMG_3968

IMG_3972

IMG_3973

IMG_3974

IMG_3975

IMG_3976

IMG_3980

IMG_3982

IMG_3985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác