DANH SÁCH ĐỢT 2 HẢI NGOẠI GIÚP TAI NẠN 03-03-2015 minhhien

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN TẠI HOUSTON, TEXAS  ĐÃ ĐÓNG GÓP GIÚP ĐỞ CHO  GIA ĐÌNH CHÁU TRẦN HOÀNG KIM LY  (Con gái út 4 tuổi của chị Hoàng Thị Hạnh)  BỊ TAI NẠN TẠI ĐẮC LẮC –VIỆT NAM

t  Hai)

 

HỒ HOÀ                                                                                   30

NGUYỄN THANH LUÂN                                                        50

TRẦN DUY THANH TÂM                                                      100

BÙI HỒNG PHÚC                                                                  100

BÙI HỒNG PHƯỚC                                                               100

BÙI HỒNG LOAN                                                                    100

HOÀNG NGỌC THÀNH                                                           50

LÊ CHƯƠNG                                                                           200

BÙI NGHĨA                                                                               100

ĐẶNG HỮU TRÍ                                                                        20

HOÀNG THỊ HƯỜNG                                                               70

NGUYỄN TRẦN KIM CHI                                                      100

HOÀNG CÔNG HÙNG                                                            60

TRƯƠNG PHƯỚC CƯỜNG                                                  50

Bà DƯƠNG PHƯỚC CỪ (Làng Hiền Lương)                    30

HOÀNG NGỌC HÙNG                                                           100

HOÀNG NGỌC THUÝ                                                              70

TRƯƠNG PHƯỚC HÙNG                                                      50

HOÀNG ĐÔNG (California)                                                     50

HOÀNG LÊ NGỌC NHÂN                                                        50

HUỲNH NỞ                                                                               60

HOÀNG NGỌC ẨN (Báo Thương Mãi )                               100

BS. TRẦN DUY TUẤN                                                             100

DS. PHAN V. MINH/DS. NGUYỄN THĂO QUYÊN             100

Và hai con PHAN QUỐC THỊNH  (6 tuổi), Phan

PHAN QUỐC BẢO (2 tuổi) đã đập con heo                         50

NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN  ( con CÚC & QUÝNH)       100

NGUYỄN PHƯỚC TUYÊN                 “                                   100

NGUYỄN THẢO NHI                         “                                      100

HOÀNG NGỌC KHÁNH                                                            50

 

Tng cng bà con ti Houston,TX đã đóng góp trong đt hai này là : U.S.D     $2,240.00.

Số tiền nói trên sẽ được chuyển về cho Ông Bà HOÀNG TIẾN/PHAN THI KHÁCH, là Ông Bà Ngoại của cháu  TRẦN HOÀNG KIM LY.

Xin chân thành cám ơn tất cả bà con gần xa của người Làng Kế Môn đã tin cậy và hưởng ứng sự kêu gọi giúp đở, đóng góp cho gia đình của nạn nhân sau tai nạn bi thảm ngày 30/01/2015 tại Đắc Lắc- (Ban Mê Thuột)

HOÀNG L   Houston,TX.

March 01 ,2015

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác