BÊN LỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG KẾ MÔN TẠI ĐÀ LẠT 10-12-2016 minhhien

Thưa bà con,

Theo yêu cầu một số bà con, chúng tôi xin đăng những hình chúng tôi ghi nhận được trong dịp lễ khánh thành Đình làng Kế Môn tại Thái Phiên, Đà Lạt, Lâm Đồng. Mặc dầu có người cho rằng chuyện ăn uống không nên đưa lên trang web làm mất tính nghiêm túc, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng trang web langkemon.com.vn muốn đem lại nguồn vui cho bà con (nhất là bà con phương xa) nhìn thấy được người thân mình đang tồn tại, đang vui vẻ nên chúng tôi đăng những hình ảnh này (chắc hẳn là thiếu sót nhiều, bởi bà con ra vào liên tục). Có điều chúng tôi không có thời gian để chỉnh chu hình ảnh nên xin bà con thông cảm.

Chương trình Hát cho nhau nghe tối ngày 5/12/2016

img_8039

img_7973

img_7975

img_7976

img_7977

img_7979

img_7981

img_7986

img_7987

img_7994

img_7996

img_7998

img_7999

img_8000

img_8001

img_8002

img_8006

img_8007

img_8009

img_8010

img_8014

img_8017

img_8018

img_8022

img_8024

img_8030

img_8031

img_8033

img_8035

img_8037

Liên hoan sau lễ

img_8297

img_8241

img_8242

img_8243

img_8245

img_8247

img_8248

img_8252

img_8253

img_8254

img_8256

img_8257

img_8258

img_8260

img_8261

img_8262

img_8263

img_8264

img_8266

img_8267

img_8272

img_8273

img_8274

img_8275

img_8276

img_8277

img_8278

img_8279

img_8280

img_8281

img_8282

img_8283

img_8284

img_8285

img_8286

img_8287

img_8288

img_8289

img_8290

img_8291

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác