CÚNG LÀNG TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ 07-02-2012 minhhien

Chiều tối ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Thìn ( 7 / 2 / 2012 ). Bà con làng Kế Môn tại thị xã Buôn Hồ cùng tề tựu tại đình làng Kế Môn để lễ Túc Yết và cúng Cô Hồn ở Tố Dân Phố 10 Phường An Bình Thị Xã Buôn Hồ.


Trong lễ chánh tế ngày 17 tháng Giêng, còn có phần lộn gươm và đặc biệt đã đóng góp 10.000.000 đồng giúp anh Hoàng Ngọc Trung ở cây số 82 bị tai nạn giao thông (liệt chân, lại có con nhỏ khuyết tật)


Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Tin tức khác