TỔNG KẾT TÀI CHÁNH 2 CUỘC THI 20-04-2018 minhhien

Trong năm nay, trường THCS Phú Thạnh cho các em học sinh lên Huế dã ngoại để viết bài về làng nghề truyền thống nên chủ động vận động thêm nguồn tài trợ. Dưới đây là tổng kết chung cho 2 cuộc thi:

Trường THCS Phú Thạnh  TỔNG KẾT THU CHI

 HỘI THI VIẾT VỀ LÀNG NGHỀ KIM HOÀN

 1. Thu:

1.Tịnh Tâm Kim Cổ                                   5.000.000 đồng

2.Quỹ khuyến học xã Điền Môn                1.000.000 đồng

3.Bác Hồ Huệ                                             5.000.000 đồng

4.Anh Hoàng Ngọc Sơn:                            1.000.000 đồng

5.Anh Phước Đà Nẵng                               1.000.000 đồng

6.PHHS hỗ trợ                                            1.650.000 đồng

Tổng cộng thu:                                       14.650.000 đồng

2.Chi:

1.Xe đưa đón học sinh                               2.200.000 đồng

2.Ăn trưa, chiều                                         3.600.000 đồng

3.Hướng dẫn viên bảo tàng                          200.000 đồng

4.Lễ vật dâng hương nhà thờ tổ tại Kế Môn 300.000 đồng

5.Băn rôn                                                       500.000 đồng

6.Nước uống trên xe                                      300.000 đồng

7.Mua bộ loa di động                                   7.350.000 đồng

               Tổng cộng chi:                                   14.450.000 đồng

 

Website  langkemon.com.vn  TỔNG KẾT THU CHI

Thu:

 • Ông Nguyễn Thanh Vĩnh (Sài Gòn)…………..1.000.000 đồng
 • Anh Nguyễn Đình Triều (Bình Dương) ……….1.000.000 đồng
 • Anh Nguyễn Minh Phú ( Sài Gòn)…………… 1.000.000 đồng
 • Tập san Hương Thiền (Sài Gòn)………………1.000.000 đồng
 • Ông Hoàng Ngọc Anh (Sài Gòn)……………    4.000.000 đồng
 • Anh Hoàng Tuấn (CS 82 Đắk Lắk) ……………1.000.000 đồng
 • Chị Phan Thị Hiệp (CS 82 Đắk Lắk) ………….1.000.000 đồng
 • Nhà hàng Sơn Huê (làng Kế Môn)…………….1.000.000 đồng
 • Đặng Hữu Kháng (Lâm Đồng)………………….1.000.000 đồng
 • Anh Bùi Viết Thìn (Buôn Hồ)………………………300.000 đồng
 • Ông Hoàng Tiếu (Sài Gòn)………………………  200.000 đồng
 • Ông Trần Hữu Sấn (Sài Gòn)…………………………500.000 đồng
 • Ông Nguyễn Thanh Mạo (Sài Gòn)…………………500.000 đồng
 • Ông Đặng Hữu Lập (Long Thành, Đồng Nai)…2.000.000 đồng
 • Tủ sách Túi Khôn (Sài Gòn)…………………200 lịch

Tổng thu:  ……………………………………………………..15.500.000 đồng

Chi:

–        Giải thưởng:

– Trường THCS Phú Thạnh: ………………………………3.100.000 đồng

– Trường TH Điền Môn :……………………………………..2.400.000 đồng

– Trường MN Điền Môn:…………………………………….. 1.200.000 đồng

–        Giải diễn xuất (2 trường)………………………   …..1.000.000 đồng

–        Hỗ trợ tiết mục: 12 x 200.000 đồng =……………2.400.000 đồng

–        Lưu niệm:………………………………………………… 1.925.000 đồng

–        Giám khảo+ BTC……………………………………..  1.000.000 đồng

–        Phông ………………. ………………………………………600.000 đồng

–   Liên hoan tổng kết 2 cuộc thi: ………………………..    600.000 đồng

–    Xe Tàu:…………………………………………               1.700.000 đồng

–        Tổng chi: …………………………….           …    16.525.000 đồng

    Xin cảm ơn quý nhà tài trợ, chúng tôi sẽ cập nhật  danh sách các nhà tài trợ tiếp theo.

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác