QUỸ KHUYẾN HỌC LÀNG KẾ MÔN THÔNG BÁO 03-11-2015 minhhien

Quỹ khuyến học làng Kế Môn trân trọng thông báo:

Làng Kế Môn sẽ tổ chức ngày hội khuyến học tại Câu lạc bộ Trung tâm vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015 (do các nhà hảo tâm phòng Internet trung tâm tài trợ) dành cho học sinh giỏi 3 cấp, đậu Cao Đẳng và Đại Học năm 2015 (có giấy xác nhận của nhà trường). Trân trọng kính mời!

Kế Môn, ngày 3 tháng 11 năm 2015

  1. Quỹ khuyến học Làng Kế Môn

                   Bùi Giây                      

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác