LỄ TRAO HỌC BỔNG TẠI LÀNG 09-11-2015 minhhien

Ngày 8/11/2015, tại Thư viện Trung tâm, quỹ khuyến học do ông Hồ Huệ vận động đã tổ chức trao học bổng cho 65 học sinh, sinh viên, trong đó có 29 học sinh Tiểu học, 20 học sinh THCS, 10 học sinh THPT đạt loại giỏi; 1 sinh viên đậu vào Cao đẳng và 5 sinh viên đậu vào Đại học. Tiền cho mỗi học sinh Tiẻu học là 100.000 đ, THCS 200.000 đ, THPT 300.000 đ ; Cao đẳng 400.000 đ và Đại học là 500.000 đ. Quỹ khuyến học còn trao cho trường Mầm non 1.000.000 đồng. Ngoài ra các em còn được vui chơi trên máy tính, bốc thăm trúng thưởng… Tại buổi lễ, còn có sự hiện diện quan tâm của đại diện làng Kế Môn, UBND xã Điền Môn, và quý thầy cô, phụ huynh học sinh.   image image_1 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_9 image_10 \image_11 image_12 image_14

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác