DỰ HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG PHÒ TRẠCH 05-09-2017 minhhien

Ngày 2/9/2017 Hội đồng hương làng Phò Trạch tổ chức họp mặt tại Hóc Môn. Ngoài đồng hương Kế Môn còn có 15 hội đồng hương thuộc huyện Phong Điền về dự. Do đi trễ nên chỉ có một số hình gửi đến bà con làng Phò Trạch

IMG_1051
IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1057 IMG_1058 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác