CHIA BUỒN 14-11-2017 minhhien

hoa tang 1

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Mau, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần Duy Làng Kế Môn là:

Cụ Ông TRẦN HUỀ

Vừa Thất Lộc vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên-Huế

Hưởng Thượng Thượng Thọ  93 Tuổi

Linh cửu sẽ được mai táng tại nghĩa trang của Làng vào lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Năm 16 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 28 tháng 9 Âm Lịch.)

Trước sự mất mát lớn lao này. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và các vùng phụ cận, cùng bà con người Làng. Xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Trần Huề- Nhủ Danh Hoàng Thị Mau cùng tang quyến.

Nguyện Chư Phật Mười Phương tiếp độ Hương Linh Cụ Ông sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn

HOÀNG NGỌC ẨN

Hội Trưởng

——————————————————————————

hoa tang 2

CHIA BUỒN

Vừa nhận được tin buồn Bác Trưởng Tộc Họ Trần Duy của Làng Kế Môn-Điền Môn- Thừa Thiên- Huế

Đồng thời là Hiền Phu của O Hoàng Thị Mau là:

Cụ Ông   TRẦN HUỀ

Vừa từ trần vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại quê Làng

Hưởng Thượng Thượng Thọ 93 Tuổi

Trước sự mất mát lớn lao này, thay mặt tất cả Bà Con Nội Ngoại Hoàng Tộc Hải ngoại tại Thành Phố Houston, Tiểu bang Texas -Hoa Kỳ

Xin thành thật chia buồn đến O Hoàng Thị Mau và các cháu cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông sớm được Tiêu Diêu nơi miền Cực Lạc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Hoàng Tộc Hải Ngoại.

                                         ———————————————————————-

HOA PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được tin:

Cụ Ông   TRẦN HUỀ

Tộc trưởng họ Trần Duy làng Kế Môn, xã Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiền Huế

Vừa từ trần vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại quê Làng

Hưởng Thượng Thượng Thọ 93 Tuổi

website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tang quyến và tộc Trần Duy.

Nguyện cầu cụ ông siêu sanh miền cực lạc

Đặng Minh Hiền

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác