PHÁT GIẢI CUỘC THI VIẾT VĂN 2013 19-05-2013 Thao Nguyen

  HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

  Tại Tp.HCM và Vùng lân cận

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VĂN 2013

—————————————————–     

 

   

     SƠ KẾT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI CHÍNH

                                  &

                DỰ TOÁN CHI PHÍ  PHÁT GIẢI *

                                    ———————–

 

    I. Số tiền vận động từ quý mạnh thường quân và các nhà hảo  tâm tính đến 18/5/2013 như sau :

1 . Ông Hoàng Ngọc Anh   (ĐH Sài gòn) :                                                                                      3.000.000 Đ

2 . Bà Hoàng Xuân Thảo (TV.Duy Mong, Huế):                                                                        1.000.000 Đ

3 . Ông Nguyễn Phu   (ĐH. Sài gòn)  :                                                                                              1.000.000 Đ

4.  Ông Hoàng Ngọc Ninh  ( nt )  :                                                                                                    1.000.000 Đ

5.  Ông Đặng Hữu Tường   ( nt )  :                                                                                                         500.000 Đ

6.  Ông Trần Duy Tư          ( nt )  :                                                                                                           500.000 Đ

7.  Ông Nguyễn Thanh Mạo  (nt ) :                                                                                                    500.000 Đ

8.  Ông Hồ Tá Diễn ( ĐH cs 52 )   :                                                                                                           500.000 Đ

9.  Ông Hoàng Công Lý  (ĐH Sài gòn )  :                                                                                           500.000 Đ

10.  Câu lạc bộ Trẻ  Kế Môn tại Sài gòn  :                                                                                           500.000 Đ

                                                                                                                                                                        —————–

                                                                                                                                    *Cộng          :           9.000.000 Đ

                                                                                                                                                      ( Chín triệu đồng chẵn )

 

    II.Dự toán chi phí tổ chức phát giải ( dự kiến từ 23 đến 25/5/2013 như sau :

1.  Trường Tiểu học Điền Môn : 10 giải :                                                                                             2.100.000 Đ

2.  Trường THCS Phú Thạnh    : 18 giải :                                                                                              3.250.000 Đ

3. Bồi dưỡng Ban Giám Khảo  :                                                                                                              2.000.000 Đ

4. Liên hoan tổng kết tại hai trường  :                                                                                                 1.800.000 Đ

5. Thực hiện kỷ niệm chương : 35.000X40     =                                                                              1.400.000 Đ

6. Hỗ trợ di chuyển cho đại diện hội về tham dự                                                                            1.750.000 Đ

7.  Linh tinh :                                                                                                                                                   200.000 Đ

                                                                                                                                                                           —————-

                                                                                                                                         *Cộng        :       12.500.000 Đ

                                                                                                           ( Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn ) 

 

   III.Qũy Khuyến học dự xuất chi bù :

 

                                                                                                  12.500.000 Đ – 9.000.000 Đ  =  3.500.000 Đ 

                                                                                                                       ( Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn )

 

Tp.HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2013

TM.Ban Tổ chức Cuộc thi Viết văn năm 2013

TRẦN DUY TƯ

———————————————————————–

*Trích sao Biên bản buổi họp Ban Tổ chức chiều 18/5/2013

           tại 48 Đường Hoa Cúc, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác