XIN CÁO LỖI 09-07-2012 minhhien

Hơn một tháng qua, Minh Hiền đi xa, đến nơi  mạng chập chờn nên không thể theo dõi và gửi bài lên web được.

Xin cáo lỗi cùng bà con!

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác