Website langkemon.com.vn xin cáo lỗi 16-11-2014 minhhien

Kính thưa bà con,

Vừa qua, website langkemon.com.vn gặp sự cố kỹ thuật nên có phần trở ngại trong việc thông tin cũng như hình thức dị dạng ngoài ý muốn. Chúng tôi đang từng bước khắc phục.

Xin cáo lỗi cùng bà con.

Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác