Tộc Nguyễn xóm Đập 03-03-2017 minhhien

Nguyễn xóm Đập

20180226_034348

Địa điểm:Trên đường cái Quan, kề đập giáp làng Đại Lộc.

Khánh thành năm 2016?                (trước đây đã khánh thành năm 1983)

Tộc trưởng: Nguyễn Biên

Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Văn Mượn, Nguyễn Văn Ngỗng, Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Xưng …,

Việc Tiếu: năm ?

Chạp mã: ngày

Mộ Tổ :

Liên lạc:

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác