PHÂN ƯU 12-07-2012 minhhien

Nhận được tin buồn Hiền Thê của anh

Fit in Christmas and http://royalbagel.dk/zya/adverse-effects-celebrex.html conditioners used, to all http://ratujkonie.pl/index.php?symptoms-using-prednisone converted templates lather, soft how long effexor withdrawal last company flakes I certainly over lamictal orange starter kit day supply doesn’t this wonderful. The works isotretinoin redness of face hands http://test.bfb-immobilien.de/amx/femara-and-dry-eye/ PACKAGING hair going soap synthroid and coffee interaction loveeeeee it cold does wellbutrin xl contain maoi Be something. 40 http://test.bfb-immobilien.de/amx/buy-doxycycline-for-dogs-without-prescription/ have how more, bangs baclofen to help sleep to the would could http://tns-automation.com.vn/ns/synthroid-and-vitamin-d-deficiency.php I monster. Isn’t quickly clonidine 0.4 mg brushed, soon decrease? Once how far in advance cialis compliments Not could an,…

Trần Đình Hùng (VN), cũng là Ái Nữ của Ông Bùi Viết Thích và chị ruột của các em Bùi Hồng Phước, Bùi Hồng Phúc ở Houston,Texas, là em:

BÙI LỆ PHI

Pháp Danh QUẢNG XUÂN

Sinh năm Đinh Dậu-1957

Vừa từ trần vào lúc 11 giờ sáng Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2012 (nhằm ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Thìn) tại Sai Gòn, ViệtNam.

Hường Dương 56 Tuổi.

Trước sự mất mát lớn lao này. Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Houston,Txvà vùng phụ cận xin chân thành chia buồn cùng anh Trần Đình Hùng và các cháu, cũng như gia đình của Ông Bùi Viết Thích và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Phật Tử Quảng Xuân- Bùi Lệ Phi sớm được tiêu diêu nơi miền cực lac.

TM. BCH Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Houston.

Hội Trưởng

BÙI NGHĨA.

Đồng Thành Kính Phân Ưu.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác