KẾ MÔN VÀO VỤ MÙA 28-05-2012 minhhien

Vụ mùa Đông Xuân vừa qua, quê nhà thu hoạch được năng xuất cao. Mấy hôm nay trên đồng làng mọi người thật rộn rịp vào vụ mùa Hè Thu. So với các các làng láng giềng, làng mình gieo lúa có phần sớm hơn.

Phản hồi (2)

  • Lãngtữxuxibo
    Tháng Năm 29th, 2012 lúc 21:59

    Ngoài làng ngày nào kũng mưa .hok pít lúa có lên k nữa.

  • Nguyễn Banh
    Tháng Sáu 8th, 2012 lúc 12:34

    trong hình là anh nông dân ; trần duy ca người cùng xóm . hết vụ mùa củng con bò nầy anh lại làm dịch vụ chuyên chở , cho nên ngày xưa đổ đất chuyển các loại vật dụng cần thiết phải gồng gánh , nay thì xe bò anh ca nhẹ nhàng thuận tiện hơn .

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác