GIỖ TỔ ĐẶNG HỮU LÀNG KẾ MÔN TẠI ĐĂKLĂK 24-11-2015 minhhien

Ngày 10/10 Ất Mùi (nhằm ngày 21/11/2015), tại nhà bà Trần Thị Lai – (Phu nhân ông Đặng Hữu Miên – đã quá vãng), tộc Đặng Hữu làng Kế Môn tại tỉnh ĐăkLăk đã cùng nhau quây quần họp mặt giỗ Tổ truyền thống.

Được biết, năm 1992 họ Đặng làng Kế Môn sinh sống tại tỉnh Đăk Lăk lần đầu tiên giỗ Tổ  tại nhà ông Đặng Viễn (cha ông Đặng Hồng-tiệm vàng Hồng Phú-TP Ban Mê Thuột). Đến năm 1994, giỗ Tổ tại nhà ông Đặng Miên, Buôn Hồ. Từ đó cứ năm chẳn là giỗ ở Ban Mê Thuột và năm lẻ giỗ ở Buôn Hồ.

Đến dự lễ giỗ còn có đại diện BĐH làng Kế Môn TX Buôn Hồ và đại diện tộc họ Hoàng, họ Bùi tại tỉnh ĐăkLăk.

IMG_2375

IMG_2376

IMG_2377

IMG_2381

IMG_2386

IMG_2388

IMG_2395

IMG_2396

IMG_2400

IMG_2402

IMG_2405  IMG_2407 IMG_2410 IMG_2413 IMG_2417 IMG_2424 IMG_2427 IMG_2430 IMG_2432 IMG_2435 IMG_2439 IMG_2446 IMG_2447 IMG_2450 IMG_2452 IMG_2453 IMG_2456 IMG_2457 IMG_2459 IMG_2461 IMG_2464 IMG_2466 IMG_2469 IMG_2470 IMG_2472 IMG_2473 IMG_2486

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác