Đồng hương Lâm Đồng lễ làng 04-12-2013 minhhien

Trước dây, đồng hương Lâm Đồng – Đà Lạt cúng làng vào ngày 11-12 tháng 11 Âm lịch nhưng do trùng  vào vụ mùa, bà con khó tham gia  nên từ  năm 2011, hội đồng hương tỉnh Lâm Đồng- Đà Lạt đổi lại cúng làng vào ngày 7-8 tháng 11 âm lịch tại đình làng ở Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt ( gần chợ Thái Phiên)

– Ngày 7/11 Quý Tỵ  (9/12/2013): tảo mộ

-Ngày 8/11  Quý Tỵ  ( 10/12/2013): Chính lễ

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác