Địa lý 06-09-2010 admin


XÃ ĐIỀN MÔN

– Địa chỉ cơ quan: UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

– Điện thoại cơ quan: 054.3553712

– Email: dienmon.phongdien@thuathienhue.gov.vn

– Dân số: 2.572 người (năm 2009).

– Tổng diện tích: 1.754 ha

– Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Điền Lộc và biển Đông.

+ Phía Tây giáp xã Điền Hương và xã Phong Chương.

+ Phía Nam giáp xã Điền Lộc.

+ Phía Bắc giáp xã Điền Hương

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác