CHIA BUỒN 26-02-2018 minhhien

hoa tang 1

Được tin  muộn: ông Bùi Ngạ, sinh năm 1922

Hội trưởng hội đồng hương làng Kế Môn tại Đông Hà, Quảng Trị

Tạ thế ngày 6 tháng Giêng năm Bính Tuất (21/2/2018)

Hưởng thọ 86 tuổi

Di quan và an táng tại làng Kế Môn ngày 10 tháng Giêng  Bính Tuất (25/2/2018)

Website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng Hội đồng hương Quảng Tri  và tang quyến. Nguyện cầu ông siêu sanh miền tịnh độ.

Đặng Minh Hiền

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác