CHIA BUỒN 12-07-2012 minhhien

Chúng tôi – Câu Lạc Bộ Trẻ Kế Môn.Danang .
Xin gửi đến:
_Gia đình cô Bùi thị Lệ Phi và H Đ H KM-SG
” Lời thương tiếc khi được tin cô Bùi thị Lệ Phi người của quê hương KM thân yêu đã quá vãng-
_Cầu mong hương linh được thong dong đến miền cực lac.
Danang-12/7/2012

Đại diên CLB T KM – Danang
Đặng hữu Hùng

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác