CÁO PHÓ 04-01-2015 minhhien

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc

và bạn hữu xa gần: Vợ, Mẹ và Bà Ngoại của chúng tôi là:

 

Bà :       TRẦN DUY ƯỚC

Nhủ Danh:    HỒ THỊ NGÀ

Pháp Danh:            Nguyên Ngộ

 

Sinh quán tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Phong Điền-Thừa Thiên-Huế.

Nguyên chù nhân Tiệm Vàng Phú Thạnh tại Thị Xã Tam Kỳ-Quàng Tín

và tại Houston,TX.

Đã mệnh chung vào lúc 2 giờ 4 phút sáng Thứ Tư ngày 31 tháng 12 năm 2014

(nhằm ngảy mùng 10 tháng 11 năm Nhâm Ngọ).

 

Hưởng Thương thọ 80 Tuổi.

Linh cửu hiện được quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Phươc

8514 Tybor Dr.Houston, TX77074 Điện thoại: 713-771-9999

 

Chương trình Tang Lễ:

 

Nghi thức Nhập Liệm và Thọ Tang:  Cử hành vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhât 4/1/15

Giờ Thâm viếng:  Chủ Nhật (từ 4 pm đến 9 pm), Thứ Hai 5/1/15 (từ 9 am đến 9 pm)

Nghi thức tiễn đưa: sẽ đươc cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba ngày 6 /01/2015.

Sau đó Linh Cửu sẽ được Hoả Táng tại nhà quàn Vĩnh Phước

.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO:

 

Chông:          TRẦN DUY ƯỚC

Trưởng Nữ:          TRẦN DUY THANH TÂM, Chồng và các con

Trương Nam:          TRẦN DUY TUẤN

Thứ Nữ:          TRẦN DUY QUỲNH PHƯỢNG, Chồng và các con

Thứ Nữ:          TRẦN DUY HỒNG LINH

Thứ Nam:          TRẦN DUY HOÀ

Thư Nam:          TRẦN DUY BÌNH

 

                                        CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ  THIỆP TANG

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác