CÁO PHÓ // 15-03-2022 minhhien

CHIA BUỒN

Được tin hiền thê của ông Hoàng Toàn Trưởng Ban Điều Hành Làng Kế Môn tại Đà Lạt là bà:

Hồ Thị Gái

Pháp danh Nguyên Hồng

Tạ thế ngày 14/3/2022 (nhằm ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Đần)

Hưởng thọ 82 tuổi

website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng Hội Đồng Hương làng Kế Môn tại Đà Lạt cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương limh cụ bà vãng sanh cực lạc quốc

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác