CÁO PHÓ 01-04-2014 minhhien

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin:

Cha, ông chúng tôi là:

Cụ ông :  Võ Công Diệu (tên thường gọi: Nguyễn Diệu)

Sinh ngày 2/2/1933

Tạ thế lúc 21 giờ ngày 30 tháng 2 năm Giáp Ngọ (30/3/2014) tại xóm Nguyễn làng Kế Môn, hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ nhập quan lúc : 7 giờ ngày 2/3/Giáp Ngọ (1/4/2014)

Lễ động quan lúc 5 giờ ngày 6 tháng 3 năm Giáp Ngọ (5/4/2014)

An táng tại Rú làng

Tang gia đồng kính báo

Trưởng nam : Võ Công Tùng ( Nguyễn Thanh Tùng)

Phản hồi (6)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác