Họ Bùi

  • Tộc Bùi (nhánh 3) Cầu Siêu Bạt Độ-Trai Đàn Chẩn Tế

    10-03-2012 minhhien

    Trong mấy ngày qua,trong dịp Việc Tiếu của Họ Bùi, Tộc Bùi Đăng (nhánh 3) thật trang nghiệm, thanh tịnh tô chức lễ Cầu Siêu Bạt Độ-Trai Đàn Chẩn Tế, cầu nguyện cho bà con thân tộc được Âm siêu-Dương thái cùng Quốc thái-Dân an. Sự  nghiêm tịnh này đã đi vào ấn tượng của […]