CHIA BUỒN 24-03-2015 minhhien

Được tin cụ bà Hồ Thị Nhạc (thường gọi là Dạc), sinh năm 1922,Tạ thế ngày 20/3/2015, nhằm ngày 1 tháng Hai năm Ất Mùi tại quê nhà xóm Cùng làng Kế Môn, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

.Website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng gia quyến.Nguyện cầu hương hồn cụ bà siêu sanh miền cực lạc.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác